قیمت روز کنسول بازی پلی استیشن

آخرین بروزرسانی 14 ساعت پیش

لیست قیمت کنسول بازی پلی استیشن برای امروز شنبه، 22 مرداد 1401

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه هدست و پایه شارژر

امتیاز کاربران 94 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل Playstation 5 ظرفیت 825 گیگابایت

امتیاز کاربران 88 از 100
گارانتی 18 ماهه پیکسل

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 80 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی

امتیاز کاربران 84 از 100
گارانتی 18 ماهه پیکسل

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 4 Slim ریجن ۳ کد CUH-2218B ظرفیت ۱ ترابایت به همراه بازی فیفا۲۱

امتیاز کاربران 84 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Digital ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دو دسته اضافه و پایه شارژر

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه هدست و دسته اضافه و پایه شارژر

امتیاز کاربران 90 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 4 Slim CUH-2216A ظرفیت 500 گیگابایت به همراه بازی فیفا21

امتیاز کاربران 70 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل Playstation 5 Digital Edition ظرفیت 825 گیگابایت

امتیاز کاربران 86 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 3 کد CUH-2218B ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 86 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی

امتیاز کاربران 92 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive به همراه هدست سونی Pulse 3D و دسته اضافی

امتیاز کاربران 90 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد Region 2 CUH-2216B ظرفیت یک ترابایت

امتیاز کاربران 82 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 80 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی و کارت طلایی اشتراک نصب بازی

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد Region 2 CUH-2216A - ظرفیت 500 گیگابایت

امتیاز کاربران 82 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت به همراه 10 بازی

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل ِPlayStation 5 Digital ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت به همراه دسته اضافه و فیفا21

امتیاز کاربران 72 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه بازی فیفاPS5 21

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافه

امتیاز کاربران 84 از 100
گارانتی 18 ماهه پیکسل

کنسول بازی سونی مدل Playstation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه کارت اشتراک طلایی نصب بازی

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی وکارت طلایی اشتراک نصب بازی

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل Playstation 5 Digital Edition ظرفیت 825 گیگابایت به همراه کارت طلایی نصب بازی

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Digital ظرفیت 825 گیگابایت به همراه هدست و پایه شارژر

امتیاز کاربران 90 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro 2018 کد CUH-7216B Region 2 ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 82 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Digital ظرفیت 825 گیگابایت به همراه هدست و پایه شارژر و دسته اضافی

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه بازی فیفاPS5 21

امتیاز کاربران 82 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive به همراه هدست سونی Pulse 3D

امتیاز کاربران 94 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 92 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه هدست و دسته اضافی رنگی

امتیاز کاربران 92 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Drive ظرفیت 825 گیگابایت به همراه هدست و دسته اضافی

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت به همراه 20 عدد بازی

امتیاز کاربران 74 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro ریجن 2 کد CUH-7216B ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 80 از 100
گارانتی 24 ماهه سریر

کنسول بازی سونی مدل PlayStation Classic

امتیاز کاربران 62 از 100

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد Region 1 CUH-2215B ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 82 از 100

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد Region 2 CUH-2216A ظرفیت 500 گیگابایت

امتیاز کاربران 80 از 100

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim Call Of Duty Limited Edition Region 1 CUH-2115B - ظرفیت 1 ترابایت

Sony Playstation 4 Slim Call Of Duty Limited Edition Region 1 CUH-2115B 1TB Bundle Game Console

امتیاز کاربران 72 از 100

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Pro کد CUH-7115B Region 1 - ظرفیت 1 ترابایت

Sony Playstation 4 Pro Region 1 CUH-7115B 1TB Game Console

امتیاز کاربران 76 از 100

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Digital Edition ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافه

امتیاز کاربران 100 از 100

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 2 کد CUH-2216B ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 80 از 100

کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Digital Edition ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی

امتیاز کاربران 100 از 100

کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim ریجن 3 کد CUH-2218B ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 82 از 100

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStation 5 Digital ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافه

امتیاز کاربران 20 از 100

مجموعه کنسول بازی سونی مدل Playstation 4 Slim کد Region 1 CUH-2215B ظرفیت 1 ترابایت

امتیاز کاربران 80 از 100

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PLayStation 5 Digital به همراه هدست سونی Pulse 3D

امتیاز کاربران 84 از 100

مجموعه کنسول بازی سونی مدل PlayStatio 5 Digital Edition ظرفیت 825 گیگابایت به همراه دسته اضافی

امتیاز کاربران 80 از 100