قیمت روز تبلت مایکروسافت

آخرین بروزرسانی 13 ساعت پیش

لیست قیمت تبلت مایکروسافت برای امروز شنبه، 22 مرداد 1401

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 - G ظرفیت 1 ترابایت

Microsoft Surface Pro 8 - G - 1TB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه امرتات

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - A ظرفیت 128 گیگابایت

امتیاز کاربران 66 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus ظرفیت 128 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Plus 128GB Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 80 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 - F ظرفیت 512 گیگابایت

امتیاز کاربران 82 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 - C ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 - C - 256GB Tablet

امتیاز کاربران 90 از 100
گارانتی 18 ماهه آوات

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - B به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Plus - B - Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 82 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Microsoft Surface Pro 8 ظرفیت 512 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover Signature Keyboard

Microsoft Surface Pro 8 512GB Tablet With Black Type Cover Signature Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - F ظرفیت 512 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Plus - F 512GB Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 92 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 - C به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 - C - Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 84 از 100
گارانتی 18 ماهه آرتل

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 - B ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 - B - 128GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 - E ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 - E - 256GB Tablet

امتیاز کاربران 86 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 128GB Tablet

امتیاز کاربران 96 از 100
گارانتی 18 ماهه آوات

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 ظرفیت 128 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 8 128GB Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 - B به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 - B - Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 86 از 100
گارانتی 18 ماهه آرتل

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 256GB Tablet

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل SURFACE PRO 7 PLUS ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft SURFACE PRO 7 PLUS 256GB Tablet

امتیاز کاربران 80 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل SURFACE PRO 7 PLUS ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft SURFACE PRO 7 PLUS 128GB Tablet

امتیاز کاربران 80 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - C به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Plus - C - Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 82 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 ظرفیت 256 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Signature Keyboard

Microsoft Surface Pro 8 256GB Tablet With Black Type Cover Signature Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - LTE ظرفیت 256 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Plus - LTE 256GB Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 - C ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 7 - C - 256GB Tablet

امتیاز کاربران 82 از 100
گارانتی 18 ماهه آرتل

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 LTE ظرفیت 256 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover Signature Keyboard

Microsoft Surface Pro 8 LTE 256GB TABLET With Black Type Cover Signature Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 LTE ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 LTE 128GB TABLET

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - E به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Plus - E - Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 80 از 100
گارانتی 18 ماهه امرتات

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 ظرفیت 256 گیگابایت به همراه کیبورد

Microsoft Surface Pro 8 256GB Tablet With Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 LTE ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 LTE 256GB TABLET

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 LTE ظرفیت 128 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover Signature Keyboard

Microsoft Surface Pro 8 LTE 128GB TABLET With Black Type Cover Signature Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - LTE ظرفیت 128 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Plus - LTE 128GB Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus ظرفیت 512 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 7 Plus 512GB Tablet

امتیاز کاربران 88 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - E

Microsoft Surface Pro 7 Plus - E - Tablet

امتیاز کاربران 84 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus LTE ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 7 Plus LTE 128GB TABLET

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus ظرفیت 1 ترابایت

Microsoft Surface Pro 7 Plus 1TB Tablet

امتیاز کاربران 100 از 100
گارانتی 18 ماهه آرتل

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus LTE ظرفیت 256 گیگابایت و 8 گیگابایت رم

Microsoft Surface Pro 7 Plus LTE 256GB And 8GB RAM TABLET

امتیاز کاربران 0 از 100
گارانتی 18 ماهه حامی خدمات رایانه و همراه پارت

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 LTE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover Signature Keyboard

Microsoft Surface Pro 8 LTE 256GB TABLET and 16 GB Ram With Black Type Cover Signature Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 LTE ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 LTE 256GB TABLET with 16 GB Ram

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 256GB Tablet

امتیاز کاربران 60 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 - D ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 7 - D - 256GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 - E به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 - E - Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 82 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - D به همراه کیبورد

Microsoft Surface Pro 4 with Keyboard - D - Tablet

امتیاز کاربران 74 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 - A به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 6 - A - Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface 3 - B به همراه کیبورد ظرفیت 64 گیگابایت

Microsoft Surface 3 with Keyboard - B - 64GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro X LTE - C ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro X LTE - C - 256GB Tablet

امتیاز کاربران 82 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 3 - A به همراه کیبورد ظرفیت 512 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - A -512GB Tablet

امتیاز کاربران 94 از 100

تبلت مایکروسافت مدلSurface Pro 2017 - D به همراه کیبورد سیگنیچر و ماوس و قلم 2017 نقره ای و کیف Golden Guard - ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - D - With Signature Type Cover And Surface Mouse 2017 And Surface Pen 2017 And Golden Guard Bag- 256GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 - H به همراه کیبورد Signature و قلم

Microsoft Surface Pro 6 - H - Tablet With Signature Type Cover and Pen

امتیاز کاربران 88 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - B به همراه کیبورد Type Cover و کاور STM Dux

Microsoft Surface Pro 4 - B - Tablet with Type Cover Keyboard and STM Dux Cover

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 8 128GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro X LTE - D ظرفیت 512 گیگابایت

Microsoft Surface Pro X LTE - D - 512GB Tablet

امتیاز کاربران 88 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 8 ظرفیت یک ترابایت و رم 32 گیگابایت به همراه کیبورد

Microsoft Surface Pro 8 1TB And 32GB RAM Tablet With Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - E به همراه کیبورد و ماوس و قلم 2017 مشکی رنگ و کیفGolden Guard - ظرفیت 512 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - E - With Black Type Cover 2017 And Surface Mouse 2017 And Surface Pen 2017 And Senobar Leather Bag- 512GB Tablet

امتیاز کاربران 100 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - B به همراه محافظ صفحه نمایش Pro Plus و محافط بدنه Shiny Frosted

Microsoft Surface Pro 4 - B - Tablet with Pro Plus Glass And Shiny Frosted Body Protector

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Go 2 LTE-SUF ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت

Microsoft Surface Go 2 LTE-SUF 128GB And 8GB RAM Tablet

امتیاز کاربران 86 از 100

تبلت مایکروسافت سیم کارت خور مدل Surface Pro 2017 - C - ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 LTE Advanced - C 256GB Tablet

امتیاز کاربران 80 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 3 - A به همراه کیبورد ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - A - 256GB Tablet

امتیاز کاربران 84 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - E به همراه کیبورد Signature Type Cover

Microsoft Surface Pro 4 - E - Tablet With Signature Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface 3 4G - A ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface 3 4G - A - 128GB Tablet

امتیاز کاربران 76 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Go-B به همراه کیبورد Black Type Cover

امتیاز کاربران 60 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - A

Microsoft Surface Pro 4 - A - Tablet

امتیاز کاربران 84 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 3 - A به همراه کیبورد ظرفیت 64 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - A - 64GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - A به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 2017 - A - Tablet with Black Type Cover

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - A به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 2017 - A - Tablet with Black Type Cover

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 - EE

Microsoft Surface Pro 6 - EE - Tablet

امتیاز کاربران 80 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface 3 - A ظرفیت 64 گیگابایت

Microsoft Surface 3 - A - 64GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - F به همراه کیبورد مشکی و کیف چرم صنوبر - ظرفیت 1 ترابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - F - With Black Type Cover And Senobar Leather Bag- 1TB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 LTE به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 2017 LTE Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 80 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 ظرفیت 128 گیگابایت به همراه کیبورد

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro X LTE - D ظرفیت 512 گیگابایت به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro X LTE - D - 512 GB Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 84 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - G به همراه محافظ صفحه نمایش Maroo - ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017- G - With Maroo Glass Screen Protector -128GB Tablet

امتیاز کاربران 60 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - D

Microsoft Surface Pro 4 - D - Tablet

امتیاز کاربران 100 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 3 - B به همراه کیبورد ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - B - 128GB Tablet

امتیاز کاربران 90 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Go-A

Microsoft Surface Go-A Tablet

امتیاز کاربران 76 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - F به همراه کاور Executive Sleeve

Microsoft Surface Pro 4 - F - Tablet With Executive Sleeve Cover

امتیاز کاربران 76 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - B به همراه کیبورد و محافظ صفحه نمایش Pro Plus و محافط بدنه Shiny Frosted

Microsoft Surface Pro 4 - B - Tablet with Keyboard And Pro Plus Glass And Shiny Frosted Body Protector

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface 3 4G به همراه کیبورد ظرفیت 64 گیگابایت

Microsoft Surface 3 4G with Keyboard 64GB Tablet

امتیاز کاربران 64 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface 3 - B ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface 3 - B - 128GB Tablet

امتیاز کاربران 76 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface 3 4G - B به همراه کیبورد مشکی و محافظ صفحه نمایش و کیف Surface 3 - ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface 3 4G With Type Cover And Screen Protector And Surface 3 Bag- B - 128GB Tablet

امتیاز کاربران 70 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface 3 ظرفیت 32 گیگابایت

Microsoft Surface 3 32GB Tablet

امتیاز کاربران 66 از 100

تبلت مایکروسافت مدل- Surface Pro 2017 - B به همراه کیبورد مشکی و کیف Maroo Sleeve و داک و موس Designer - ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Black Type Cover And Maroo Sleeve Bag and Surface Dock and Designer Mouse- 128GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Microsoft Surface Go LTE - C ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Go LTE - C 128GB Tablet

امتیاز کاربران 92 از 100

تبلت مایکروسافت مدل- Surface Pro 2017 - C به همراه کیبورد Silver Signature و کیف Maroo Sleeve - ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Silver Signature Type Cover and Maroo Sleeve- 256GB Tablet

امتیاز کاربران 100 از 100

تبلت مایکروسافت مدل- Surface Pro 2017 - C به همراه کیبورد Silver Signature و کیف Maroo Sleeve - ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Silver Signature Type Cover and Maroo Sleeve- 256GB Tablet

امتیاز کاربران 100 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - F به همراه کیبورد سیگنیچر و ماوس و قلم 2017 نقره ای و کیف Golden Guard - ظرفیت 1 ترابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - F - With Signature Type Cover And Surface Mouse 2017 And Surf ace Pen 2017 And Golden Guard Bag - 1TB Tablet

امتیاز کاربران 86 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - E به همراه کیبورد Type Cover و کاور Executive Sleeve

Microsoft Surface Pro 4 - E - Tablet With Type Cover Keyboard And Executive Sleeve Cover

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 - FF

Microsoft Surface Pro 6 - FF - Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 6 - B

Microsoft Surface Pro 6 - B - Tablet

امتیاز کاربران 86 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - LTE ظرفیت 256 گیگابایت به همراه کیبورد Signature Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Plus - LTE 256GB Tablet With Signature Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 20 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus - G ظرفیت 1 ترابایت به همراه کیبورد Black Type Cover

Microsoft Surface Pro 7 Plus - G - 1TB Tablet With Black Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 80 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro X LTE - B ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro X LTE - B - 256GB Tablet

امتیاز کاربران 70 از 100

تبلت مایکروسافت مدل- Surface Pro 2017 - B به همراه کیبورد Blue Cobalt Signature Type Cover و کیف اورجینال Maroo Sleeve - ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Blue Cobalt Signature Type Cover and Maroo Sleeve- 128GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - E به همراه کیبورد سیگنیچر و ماوس و قلم 2017 نقره ای - ظرفیت 512 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - E - With Signature Type Cover And Surface Mouse 2017 And Surfece Pen 2017 - 512GB Tablet

امتیاز کاربران 54 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - B به همراه کیبورد Type Cover و کاور Executive Sleeve

Microsoft Surface Pro 4 - B - Tablet With Type Cover Keyboard And Executive Sleeve Cover

امتیاز کاربران 100 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - F به همراه کیبورد Signature Type Cover

Microsoft Surface Pro 4 - F - Tablet With Signature Type Cover Keyboard

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - B به همراه کیبورد و قلم و ماوس 2017 مشکی رنگ و کیف چرم صنوبر - ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - B - With Black Type Cover And Surface Pen 2017 And Surface Mouse 2017 And Senobar Leather Bag- 128GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل- Surface Pro 2017- B به همراه کیبورد مشکی و داک مایکروسافت - ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - B- With Black Type Cover and Surface Dock - 128GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل- Surface Pro 2017 - C به همراه کیبورد Burgundy Signature و کیف Maroo Sleeve - ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 - C - With Burgundy Signature Type Cover and Maroo Sleeve- 256GB Tablet

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Microsoft Surface Pro 8 ظرفیت 256 گیگابایت و رم 16 گیگابایت

Microsoft surface pro 8 256GB Tablet with 16 GB Ram

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 4 - B به همراه کیبورد سرمه ای Dark Blue Type Cover و کیف Golden Guard - ظرفیت 128 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 4 - B - with Dark Blue Type Cover Keyboard And Golden Guard Bag- 128GB Tablet

امتیاز کاربران 90 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 2017 - N

امتیاز کاربران 82 از 100

تبلت مایکروسافت مدل Surface Pro 7 Plus LTE ظرفیت 256 گیگابایت و 16 گیگابایت رم

Microsoft Surface Pro 7 Plus LTE 256GB And 16GB RAM TABLET

امتیاز کاربران 0 از 100

تبلت مایکروسافت سیم کارت خور مدل Surface Pro 2017 - C به همراه کیبورد مشکی مایکروسافت و کیف Golden Guard - ظرفیت 256 گیگابایت

Microsoft Surface Pro 2017 LTE Advanced - C - With Black Type Cover And Golden Guard Bag - 256GB Tablet

امتیاز کاربران 74 از 100